• Сключване на споразумение за конфеденциалност;
  • Обучение на ръководният персонал, за осъществяване на превантивен и текущ контрол, върху възложените им ресурси;
  • Детайлен анализ и проверка на отдел;
  • Проверка и оптимизация на счетоводна дейност;
  • Сигнална проверка;
  • Оптимизация на отдел;
  • Други специфични насоки от Вас;
  • Изготвяне на писмен доклад, за резултатите;
Вътрешен финансов одит

Специално предложение!

Безплатна „Сигнална” проверка!

Експресна тематична проверка, касаеща предполагаем проблем във вашата фирма. Базира се на случайният принцип и бързата реакция. Препоръчителна при финансови и материални злоупотреби.

Изпратете запитване за оферта

Свържете се с нас и отправете запитване за оферта през нашата онлайн форма.
ОНЛАЙН ФОРМА