• Устни и писмени правни консултации;
  • Пряко участие в подготовката и сключването на граждански и търговски сделки;
  • Подготовка и съдействие за извършване на всички нотариални действия;
  • Изготвяне, редактиране и становища по договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи, включително on-line;
  • Проучване и правен анализ на конкретни въпроси, казуси, висящи съдебни дела;
  • Процесуално представителство и защита на интересите ви по граждански, търговски и трудови дела във всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производства.
Юридически услуги

Изпратете запитване за оферта

Свържете се с нас и отправете запитване за оферта през нашата онлайн форма.
ОНЛАЙН ФОРМА