доцент Емил Михайлов - Управител

Лектор по Финанси; Теория на парите и кредита; Банково дело; Пари и банки; Банково обслужване на икономическите агенти; Монетарна икономика; Банков маркетинг, Практически банков мениджмънт, Организация и планиране на банковата дейност и др.

Автор на книгата „Актуални проблеми на парично-кредитната теория и политика“, съавтор в много учебници. Автор на множество статии, за финансите, банките и парите. Участва в управлението на „Петрол фонд” („Синергон холдинг”) – София, Председател на Надзорния съвет на директорите на „П. Караминчев” АД – Русе, Директор на клон ЗД „Булинс” АД – София.

Донка Бърдарска - Финансов консултант

Счетоводител с 15-годишен опит, главен счетоводител на „Премиер дизайн“ ЕООД, „Атриди груп“ – Холдингова структура, „Еврогаз България“ ООД и други.

Специализирала финансов мениджмънт в СА Д. А. Ценов – гр. Свищов.

Завършила магистратура по счетоводство на предприятието във ВТУ Св.св. Кирил и Методий.

Финансов мениджър на Холандска мечта АД.

Кремена Деспинова - Координатор застраховане, маркетинг и реклама

Специалист маркетинг и продажби, с 5-годишен опит в хотелиерския бизнес. Завършил бакалавър по маркетинг и магистър специалност “Международен бизнес на английски език” в Университета за национално и световно стопанство. През 2016 г е участник в бизнес академия “9 Academy”, както и в интензивна лятна предприемаческа програма в САЩ. Същата година заминава за Тайланд, където преподава английски като доброволец в един от най-бедните райони на страната.
В момента е член на Асоциацията на българските лидери и предприемачи и мечтае да развие собствен бизнес в сферата на здравословното и природосъобразно хранене.

Изпратете запитване за оферта

Свържете се с нас и отправете запитване за оферта през нашата онлайн форма.
ОНЛАЙН ФОРМА