Актуални проблеми на парично-кредитната теория и политикаУважаеми читателю,

Вие държите в ръцете си една книга, една монография, която е много по-различна от цялата издавана през последните няколко десетилетия стопанска научна книжнина. В нея Вие няма да видите последната възхвала на пазарния фундаментализъм и безпроблемното „плъзгане”  по повърхността на икономическите процеси и отношения и заобикаляне на всичко съществено и дълбоко същностно, но не лицеприятно за властимащите.

Макар, че е посветена на парично-кредитната теория и политика, в тази книга Вие няма да прочетете как най-лесно се правят пари от нищото, как се оправдава „наукообразно” спекулативното покачване на цените, как се отчита фиктивен икономически растеж и т.н. За сметка на това ще научите много отдавна забравени , а и съвсем нови неща от същността на парите като всеобщ еквивалент израз и носител на определени икономически и социални отношения; ще намерите обяснение за огромната им власт върху хората днес. Ще прочетете защо и как с парите може да се управляват ефективно икономиката и обществото. Ще откриете и основните изменения в бъдещите световни пари.

Ще научите много нови и забравени стари страни от природата на кредита и лихвата, от които ще си обясните защо съвременните политици и администратори погрешно ги използват и вместо положителни, резултатите от управлението са крайно негативни. 

На тази база, по-нататък, е разкрита същността на банките не само в традиционния им функционален аспект, а и в генетичен и управленски такъв. Ще научите как една съвременна банка от двигател на икономическия и социален прогрес може да се превърне в генератор на финансови кризи и дефлационни катастрофи.

Ще научите, че инфлацията не е просто „системно и непрекъснато покачване на цените”, както се тълкува в икономическите теории, а форма на проявление на основните всеобщи закони на пазарната икономика. Това ни дава възможност успешно да се борим срещу нея. Накрая ще научите за основните причини и движещите сили на сегашната глобална финансова криза и за пътищата и средствата за нейното преодоляване.

Знания по тези въпроси са задължителни за онези политици, администратори и финансови мениджъри, които реално управляват съвременната икономика и обществото. Те са необходими и за всички останали, които желаят да се развиват в тази насока като мениджъри.

Тази книга нямаше да види бял свят без положителния отзив на професор д-р Делчо Радев Порязов, който безспорно е основател на Свищовската парично-кредитна школа и мой учител, и на когото искрено благодаря.

Надяваме се да Ви бъдем полезни с тази книга. Приятно четене.